Uvod u političku znanost II - rezultati II. kolokvija i predispita

Sveučilište u Mostaru

Filozofski fakultet

Studij politologije

Rezultati

drugog kolokvija i predispita iz kolegija Uvod u političku teoriju (II),                     

održanog 02. lipnja 2014. godine

 

  1. Drugi kolokvij P O L O Ž I L I:

 

Ime i prezime

Ocjena

Ereš Ružica

5-

Lolić Marijeta

4-

Zovko Virna

4-

Martinović Martina

4-

Seser Franimir

3

Baković Davor

2-

Bagarić Fani

2-

Ćosić Ana

2-

 

  1. POLOŽILI cijeli PREDISPIT:

 

Ime i prezime

Ocjena

Biško Nikolina

4-

Marinčić Marsela

4-

Cigić Josip

3-

Franjić Antonija

2

Glamuzina Tomislav

2

Šunjić Mladen

2-

Šušak Marija

2-

Vranješ Ante

2-

 

NISU POLOŽILI  (II. kolokvij ili Predispit): Buljan Mijo, Vrdoljak Zdenko, Kvesić Miljenko,

Ćutuk Kristina, Nižić Martina, Šarčević Tomislav, Prkačin Marija, Ćesić Goran, Rotim Tea,

Petrušić Martina, Propadalo Lorina, Vučić Ivana,  Marić Zvonimir, Bunoza Marko, Vukojević Adrian,

Andačić Marin, Knezović Filip, Rajić Tomislav, Grbavac Pero, Bandić Matej, Bošnjak Goran, Sušac Nada,

Biočić Srećko, Perić Daniela, Hubinar Tomislav, Čilić Ivan.

 

Mostar, 02. lipnja 2014. godine                  Docent dr. sc. Mile Lasić

                                                                       Ass. Dražen Barbarić

 

Studijske grupe