Rezultati ispita

REZULTATI KOLOKVIJANjemački jezik 1 (zajednički kolegij)11.12.2014SLJEDEĆI STUDENTI SU POLOŽILI I. KOLOKVIJBR.INDEKSALesenHörenSchreiben6250-POV.UM2824106355-OSJ30281164223030156573X2624116013/R182276188/NOV242611 REZULTATI OSTALIH STUDENATABR....
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultetStudij politologijeKolegij: Teorija i praksa diplomacije IRezultati kolokvija održanog  09. 12. 2014. god. Marinela Merdžan – dovoljan (2)Ivana Bakula – dovoljan (2-)Andrija Bunoza...
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultetStudij politologije Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Integacijski dometi EU ,održanog 04. prosinca 2014. godine P O L O Ž I L I:  s ocjenom izvrstan (5):  - s ocjenom vrlodobar (4...
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultetStudij politologije Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Međunarodni politički odnosi I,                    ...
REZULTATI I.KOLOKVIJA -  POLITIČKO KOMUNICIRANJE- PROF.DR.ZORAN TOMIĆSTUDIJSKA GRUPA- NOVINARSTVO:1. SLAVEN BOŠNJAK   42. ANTONIO BEBEK  23. RUDOLF TUNA  44. VERA VULIĆ  45. MARIA GROZNICA  56. JOSIPA ROSIĆ  -...
Politički sustavi – rezultati I. kolokvija Kolokvij su položili: BAGARIĆ, FANIEREŠ, RUŽICAJUKA, ANAMARIĆ, TIHANAMARIĆ, ZVONIMIRMARTINOVIĆ, MARTINASESAR, FRANIMIRŠUŠAK, MARIJAZOVKO, VIRNA

Stranice

Studijske grupe