Rezultati ispita

Rezultati kolokvija iz kolegija Međunarodne organizacije i kultura mira održanog 19.12.2014. Kolokvij su položili studenti:Ana ZovkoFrano BokanBranka DrljeAndrea Brać
Rezultati kolokvija iz kolegija Globalizacijski procesi i suvremena kultura održanog 17.12.2014. Kolokvij su položili:1.     Zvonimir Kelava2.     Matea Marinović3.     Ivan Ćubela4....
Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u filozofiju koji je održan 15. 12. 2014. Položili su:1. Bagarić Marija 2. Bandić Mate  3. Crnjac Marin  4. Čolić Dragi  5. Pervan Romana  6. Sesar Nikolina 7....
Rezultati  kolokvija iz kolegija „Mediji i politika“ održanog 15.12.2014.Studenti koji su uspješno položili kolokvij su slijedeći:Ante LekoAntonela LuburićAnja SliškovićBoris TomićDenis NikolićEstera MilkovićGojana PaponjaIrena...
Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u političku znanost I održanog 15. 12. 2014. Mirna ŠevoNikolina SesarDragi ČolićFilip Puljić-VlahićIvan MišetićIvana ZovkoKarla FilipettiSilvio SočeRomana PervanAna ZorajaOstali kandidati nisu zadovoljili.
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultetStudij politologijeKolegij: Političke doktrine i ideologije  Rezultati kolokvija održanog 9. 12. 2014. Ružica Ereš – odličan (5)Anita Paponja – vrlodobar (4)Franimir Seser –...

Stranice

Studijske grupe