Rezultati ispita iz kolegija Umjetnost gotike

Ispit su položile:
1. Ivana Kozina (102/120)
2. Anđela Aračić (89/120)
3. Vinka Grbavac (85/120)

Studijske grupe