Rezultati ispita - Povijest BiH u srednjem vijeku

 Rezultati ispita iz kolegija „Povijest BiH u srednjem vijeku“ (28. travnja 2021.)

 

Broj indeksa

Broj bodova

10077

17,5/40

 

Za usmeni dio ispita studenti trebaju imati najmanje 55% točnih odgovora (22 boda).

Studenti mogu pogledati svoje radove u srijedu, 5. svibnja 2021. u 12,30 sati (uč. 22).

Studijske grupe