Komparativna psihologija - rezultati IV. roka

Indeks

IV. rok

(20.09.)

Bonus 5%

Ocjena

  1. 8652

76

 

3

  1. 7738

68

 

3

  1. 8444

66

 

2

  1. 8453

66

5

3

  1. 8439

58

 

2

  1. 7757

55

 

2

  1. 8459

47

 

 

  1. 8427

21

 

 

O terminu upisa/potpisa ocjena studenti će biti naknadno obaviješteni.

Studijske grupe