PS1 - rezultati izvanrednog roka

Filozofski fakultet

SUM

 

 

                                            OBAVIJEST

 

 

Rezultati ispita iz Psihologijske statistike I održanog 8.4.2019.:

  1. Andačić, Vana – 15,80 točnih = dobar (3)
  2. Boras, Elena – 18,60 točnih = vrlo dobar (4)
  3. Dragić, Božena – 9,66 točnih = nedovoljan (1)
  4. Hrkać, Martina – 8,80 točnih = nedovoljan (1)
  5. Kljajić, Demi – 7,50 točnih = nedovoljan (1)
  6. Marušić, Anđela - 16,50 točnih = dobar (3)
  7. Previšić, Nada –  8,50 točnih = nedovoljan (1)
  8. Šimović, Mihaela – 4,50 točnih =nedovoljan (1)
  9. Vukoja, Mateo – 14,80 = dobar (3)

 

Studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu mogu pristupiti usmenom ispitu 9.4.2019. u 12h.

Studijske grupe