Psihologijska statistika 2 - rezultati IV. ispitnog roka

Rezultati ispita iz Psihologijske statistike II održanog 19.9.2018.:

 

  1. Cvitanović, Ivana – 10 točnih = nedovoljan (1)
  2. Jurilj, Dajana – 12,10 točnih = dovoljan (2) - usmeni
  3. Lovrić, Jelena – 5,00 točnih = nedovoljan (1)
  4. Mandić, Sara – 1,50 točnih = nedovoljan (1)
  5. Naletilić, David – 0 točnih = nedovoljan (1)
  6. Pavičić, Domina – 12,10 točnih = dovoljan (2) – usmeni
  7. Šantić, Iva – 2,30 točnih = nedovoljan (1)
  8. Vujičić, Marija – 0,50 točnih = nedovoljan (1)
  9. Župarić, Marija – 8,50 = nedovoljan (1)

 

 

Usmeni ispit održat će se 20.9.2018. u učionici 26 u 11h na Filozofskom fakultetu SUM.

Studenti koji nisu položili mogu vidjeti rad u uredu predmetnog nastavnika u ponedjeljak 24.9.2018. u 9h.

 

 

 

Mostar; 19.9.2018.prof.dr.sc.Zrinka Knezović

Studijske grupe