Psihometrija - rezultati I. roka

Rezultati završnog ispita (I. rok; održan 05.02.2019.) iz kolegija Psihometrija navedeni su u tablici ispod.
Studenti će biti naknadno obaviješteni o upisu/potpisu ocjena.
 

Indeks

Udio u ocjeni

(K1*0,2)

Udio u ocjeni (K2*0,2)

Seminar (bodovi*0,1)

Konstrukcija i validacija (bodovi*0,2)

Završni ispit

Završni ispit (%*0,3)

Ocjena

7768

 

 

 

 

35

 

-

-

7765

11

3

10

17

43

-

-

-

7754

15

13

9

16

25

-

-

-

7739

14

11

10

17

67

20

72

3

7734

 

 

 

 

48

 

 

-

7717

8

13

10

16

57

17

64

2

6961

12

7

9

17

67

20

65

2

6955

12

10

9

17

20

-

-

-

6088

11

6

9

17

38

-

-

-

 

 

 

Studijske grupe