Rezultati predispita iz kolegija Interkulturalno razumijevanje

Test iz predispitne provjere znanja iz kolegija Interkulturalno razumijevanje položili su:
 
7715 - 4
7754 - 4
7736 - 4
7717 - 4
5540 - 3
6976 - 3
7719 - 3
7716 - 3
 
 
Mostar, 5. lipnja 2019.                                        dr. sc. Mile Lasić, izv. prof. / Ivan Kraljević, asist.

Studijske grupe