Duhovnost i socijalni rad - rezultati ispita

Ispit su položili:

 

Čagalj, Mia

Pehar, Maria

Pinjuh, Mila

Vrdoljak, Ivana

Ocjene su u ISS-u.

Uvid u test je 24.2.2020. u 8 sati.

Studijske grupe