Informatika i statistika (02.10.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (02.10.2019.)

Nitko nije položio.

Studijske grupe