Informatika i statistika (4.9.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (4.9.2019.)

Pismeni dio ispita položili su:
Ines Prskalo
Željana Zovko
Ivana Vuko 
Ivana Vištica
Matea Milas
Ana Šimunović
Kristina Matovina
Tamara Grgić
Maria Pehar
Anđela Herceg

 

Praktični dio ispita će se održati u petak u 09:30h. u uredu 62.

Studijske grupe