Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje - rezultati ispita (1. 9.)


Rezultati ispita iz kolegija Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje, održanog 1. rujna 2014.

Položili su:

Lučić Čović, Sandra

Usmeni će se ispit održati u srijedu, 10. rujna, u 10 sati, kabinet br. 53.

Studijske grupe