Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje - rezultati ispita (9. 6. 2014.)

Rezultati ispita iz kolegija Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje, održanog 9. lipnja 2014.

 

Položili su:

Šušnjar, Anđela

Krstičević, Jelena

Rožić, Fani

 

Usmeni će se ispit održati 10. lipnja, od 14:00 sati, kabinet br. 53.

Studijske grupe