Mediji i zaštita maloljetnika

Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJI I ZAŠTITA MALOLJETNIKA položili su sljedeći studenti: 

 

Jure Suton 3

Anela Peko 2-

Martina Jurica 3

Iva Begić 2-3

Sanja Karačić 3-4

Josipa Dronjić 3-4

Marko Šiklić 2-

Ivana Matić 4

Mateo Celzner 2-3

Ena Beljan 2

Martina Biljaka 2-3

Mila Pinjuh 3

Josip Šimić 4

Ivana Milićević 3

Zdravka Kvesić 4

Monika Kvesić 4

Ivana Ćavar 3

Adriana Pavlinović 2-3

Ante Doko 2

Ivana Vasilj 2

Zdrinka Vasilj 4

Matea Katić 3

Stella Brkić 2-3

Dominik Kružević 2-3

Nikolina Rubić 2

Marin Lesandrić 2

Anamarija Mustapić 5+

Leandro Gradaščević 2

Ivana Ivančić 3

 

 

Usmeni dio ispita obavit će se u srijedu, 20. veljače u 9.30 sati, u kabinetu br. 54.

Studijske grupe