Mediji zaštita maloljetnika, rezultati 1. kolokvija

Prvi kolokvij iz predmeta MEDIJI I ZAŠTITA MALOLJETNIKA položili su sljedeći studenti:

 

Ana Šimunović 2

Andrea Brigić 2-3

Anita Nikolić 2

Anton Vidović 3-4

Finka Valjan 4-5

Ines Prskalo 5

 Iva Šaravanja 3

Ivana Bencun 5

Ivana Drežnjak 5

Ivana Hrkać 3

Ivana Jelić 3-4

Ivana Jurišić 4

Ivana Vuko 4-5

Jelena Milivojević 4

Jelena Vištica 2

Josipa Miloš 2

Josipa Musa 4-5

Katarina Merdžan 2

Kristina Mamić 3-4

Marija Pilić 2-3

Martina Njavro 2

Martina Ruža 3-4

Mate Gragić 4

Mate Jelavić 5

Matea Čarapina 4

Matej Čurić 3

Matilda Grgić 3-4

Nensi Škomof 2-3

Nikolina Leko 3

Nives Lončar 4

Petar Rozić 3

Ružica Sučić 5

Tada Kalajžić 4-5

Željana Zovko 4

Studijske grupe