Odnosi s javnošću u neprofitnim org. - rezultati predrok

REZULTATI  PREDROK

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama (9. 6. 2021.)

Socijalni rad DS

 

Položili su:

 

 1. Andrea Kikaš
 2. Sandra Marjanović
 3. Jelena Travančić
 4. Marinela Ravlić
 5. Monika Zovko
 6. Patricia Krišto
 7. Josipa Mandić
 8. Rozalija Martinović
 9. Ivana Storelli
 10. Željka Buntić
 11. Marija Mihaljević
 12. Petra Pavković
 13. Ruža Šarčević
 14. Doris Bilančić

Studijske grupe