Osnove psihologije - rezultati ispita (26.06.2019)

Rezultati iz kolegija  Osnove psihologije
(26.06.2019)

Ispit je položila:
• Ribičić Matea

N.B.  Indeks donijeti na upis ocjene 2.7. u 13.00 sati kabinet 59.
 

Studijske grupe