Povijest socijalnih i političkih teorija II

22.9.2014.

1. Vujević Marica

2. Kovač Daria

3. Ivanko Dajana

4. Galić Martina

5. Skender Ivona

6. Zrno Ljiljana

7. Vrdoljak Daniela

8. Alvir Josipa

9. Primorac Ana Maria

10. Majstorović Dajana

11. Mršić Ivana

12. Katičić Ana

Upis ocjena: utorak 23. rujna u 8h, ured 33

Konzultacije: srijeda, 24. rujna u 12h, ured 33

 

Studijske grupe