Radno i socijalno pravo - rezultati ispita

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: RADNO I SOCIJALNO PRAVO
Održan: 08.04.2014.

Na usmeni ispit se pozivaju sljedeći studenti:

1. Batinić, Katarina 3179
2. Begić, Ivana 7196/R
3. Buntić, Ana 842/I 
4. Kordić, Dragica  3001/R
5. Mataga, Maja 3115/I
6. Zekić, Marijana 2652

 

Usmeni dio ispita održati će se dana 11.04.14. u 12 h u uredu predmetnog nastavnika!

                                                                                                             Prof. dr. sc. Ivo Rozić v.r.
 

Studijske grupe