Rezultate ispita iz kolegija Socijalna politika u BiH (8. 4. 2014.)

Rezultate ispita iz kolegija Socijalna politika u BiH održanog 8. travnja 2014. godine.

Ademi Arbnora, dobar 3
Aleksic Luca, dobar 3
Arezina Nikolina, dovoljan 2
Beljo Gabrijela, vrlo-dobar 4
Boras Sanja, nije pristupila
Bulic Marina, nedovoljan 1
Condric Ante, dovoljan 2
Cosic Josipa, nedovoljan 1
Dalmatin Ines, dobar 3
Franjic-Tubic Ana, dovoljan 2
Gakic Stoja, dobar 3
Galic Anita, vrlo-dobar 4
Galir Anamarija, nije pristupila
Glibo Antonela, nedovoljan 1
Golemac Marijana, nije pristupila
Knez Ivana, dovoljan 2
Korac Monika, dovoljan 2
Krndelj Matea dovoljan 2
Ljolje Danijela, dobar 3
Maloca Katica, dobar 3
Manduric Mira, nedovoljan 1
Margeta Josip, dovoljan 2
Maric Antonija, nije pristupila
Maric Valentina, dovoljan 2
Markovic Martina, nedovoljan 1
Markovic Mirela, nedovoljan 1
Martinovic Ivana, nedovoljan 1
Medic Natasa, nije pristupila
Naletilic Andrijana, nije pristupila
Naletilic Josip, nedovoljan 1
Odak Bojka, nedovoljan 1
Orec Andelka, nije pristupila
Papak Ana, nije pristupila
Peric Radmila, dobar 3
Pervan Mirjana, dovoljan 2
Petrovic Martina, nije pristupila
Pezo Katarina, nedovoljan 1
Pinjusic Ivana, dobar 3
Prskalo Gabrijela, vrlo-dobar 4
Stojic Ana, dovoljan 2
Sekerija Tijana, nedovoljan 1
Zovko Marija, nedovoljan 1

Upis ocjena je svakog petka u 15:00

Doc.dr.sc. N. Obradovic

Studijske grupe