Rezultati ispit iz kolegija Socijalna psihologija (9.6.2014.)

Obavijest studentima II. godine Socijalnog rada

Ispit  iz kolegija Socijalna psihologija, koji je održan 09.06.2014., položili su:

1. Marina Pulić   5
2. Ivana Jurić   4
3. Gea Jurica   4
4. Martina Grgurić  4
5. Lidija Ladan   4
6. Franka Krička   4
7. Aleksandra Milošević  4
8. Danijela Majerski  4
9. Donatella Taljanović  4
10. Ines Putica   3
11. Gorana Cvitković  3
12. Ivana Begić   3
13.  Josipa Zelenika   3
14. Dragana Rajković  3
15. Jerko Zlopaša   2
16. Magdalena Crnčević  2
17. Krunoslav Džalto  2
18. Dolores Prusac   2
19. Luka Grabar   2
20. Dragana Bagarić  2
21. Ana Babić   2

N.B. O upisu ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.

Studijske grupe