Rezultati ispita iz kolegija Europska socijalna politika (28.5.2014.)

Prof. dr. sc.  Vlado Puljiz

REZULTATI  PISMENIH  ISPITA  IZ  „EUROPSKE SOCIJALNE POLITIKE“
                              Mostar, 28. svibanj 2014. godine
1. Suzana Ćavar ...................................................................... dobar (3) (8,0)
2. Nataša Medić ..................................................................dovoljan (2) (6,5)
3. Nikolina Petrović ............................................................dovoljan (2) (6,5)
4. Mirjana Pervan ................................................................dovoljan (2) (6,0)
5. Ana Franjić Tubić ...........................................................      dobar (3) (7,5)
6. Stoja Gakić ....................................................................nedovoljan (1) (5,0)
7. Marija Movrić (nečitljivo) ............................................     dovoljan (2) (6,0)
8. Miki Mandurić (ime nečitljivo) .................................... nedovoljan (1) (4,5)
9. Marina Ladan .................................................................   dovoljan (2) (6,5)
10.  Ivana Arapović ..............................................................       dobar (3) (7,5)
11.  Valerija Nižić ............................................................... vrlo dobar (4) (9,0)
12.  Jure Manstrić .................................................................       dobar (3) (7,5)
13.  Danijela Marijanović ....................................................... dovoljan (2) (6,5)
14.  Martina Koprčina ..........................................................nedovoljan (1) (4,0)
15.  Josipa Ćosić ..................................................................nedovoljan (1) (4,0)
16.  Katarina Pezo ................................................................nedovoljan (1) (3,0)
17.  Lina Đukić ....................................................................nedovoljan (1) (2,0)
18.  Ivana Knez ....................................................................nedovoljan (1) (4,5)
19.  Kristina Kvesić .............................................................nedovoljan (1) (3,5)
20.  Antonija Šimić ..............................................................nedovoljan (1) (4,0)
21.  Josipa Crnogorac .............................................................      dobar (3) (8,0)
22.  Antonija Lončar ............................................................nedovoljan (1) (4,0)
23.  Mirela Marković ...........................................................nedovoljan (1) (2,0)
24.  Martina Marković .........................................................nedovoljan (1) (1,5)
25.  Mijo Markotić ...............................................................    dovoljan (2) (6,5)
26.  Marjana Perutina ...........................................................nedovoljan (1) (3,0)
27.  Ljubica Šarac ................................................................nedovoljan (1) (1,0)
28.  Anita Krešić ..................................................................         dobar (3) (7,5)

 

Studijske grupe