Rezultati ispita iz kolegija Socijalna demografija

Pismeni ispit iz socijalne demografije položili su:

1. Natalija Ivčević..........................dobar (3)
2. MaricaVujević............................dobar (3)
3.Nada Milas..................................dovoljan (2)
Usmeni ispit će se održati 28. 04. 2014 godine u 15 i 30.
 

Studijske grupe