Rezultati ispita iz kolegija Socijalna politika (9.4.2014.)

 PISMENIH ISPITA IZ „SOCIJALNE POLITIKE“ ODRŽAN 9. TRAVNJA 2014. GODINE POLOŽILI SU:
                                   
1. Marina Dolić ...............................................................    dovoljan (2) (6,0)
2.  Ana Medak .............................................................        dobar (3) (7,5)
3. Ivka Vukša ................................................................      dovoljan (2) (7,0)
4.  Ante Jurišić ............................................................     dovoljan (2) (6,0)
5. Vivijen Čemeraš .....................................................       dobar  (3) (7,5)
6.  Lucijana Ivković .....................................................       dobar  (3) (8,5)
7.  Mila Ivković .................................................................   dovoljan (2) (6,0)
8.  Marija Jozić ..................................................................   dovoljan (2) (6,5)
9. Ivana Jukić ...................................................................   dovoljan (2) (6,0)
10. Leo Bošković ..............................................................    dovoljan (2) (6,0)
11.  Joka Zrno ..................................................................    dovoljan (2) (6,0)
12.  Goran Pandža .........................................................     dovoljan (2) (6,5)
13.  Josipa Vujinović ...................................................         dobar (3) (7,5)
Usmeni  ispit  će održati 28.05.2014 godine u 16:00 sati

Studijske grupe