Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Irene Musa

Usmenom ispitu iz kolegija Sistematska sociologija mogu pristupiti:

• Vilma Mirna Herceg
• Arijana Krndelj
• Danijela Marević
• Martina Zovko

Usmenom ispitu iz kolegija Metodologija istraživanja u socijalno radu mogu pristupiti:
• Ivana Begić (4400)
• Nedjeljka Čotić
• Monika Evica Ferenc
• Tamara Galov
• Ana Ivišić
• Ivana Karin
• Danijela Maslać
• Ivana Mišić
• Ivana Miletić
• Jelena Mišić
• Antonija Raguž
• Sonja Tandara

 

Studijske grupe