Rezultati ispita kod prof. dr. Marije Muse

Rezultati ispita održanih 26. rujna 2019.

Nitko nije položio pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik - jezične vježbe.

Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:

1. Kristina Glavina

2. Filipa Raič

3. Kata Leko

 

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 3. listopada 2019. u 9 sati.

Studijske grupe