Rezultati ispita kod prof. Marije Muse

Rezultati ispita održanih 19. veljače 2020.
 
Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:
Sara Kukulj
Otilija Atalić
Sara Medar
Nada Bilić
Matea Bokan
 
Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
Marijana Primorac
Marin Grizelj
Rafaela Franić
 
Usmeni dio ispita održat će se u petak 21. veljače 2020. u 8:30.
 

Studijske grupe