Rezultati ispita: Marginalne skupine u društvu

Rezultati ispita: Marginalne skupine u društvu (Socijalni rad)
Ispit održan: 27.06.2014. god.
Položili su:
1. Branka Zeko – 3
2. Davor Peko – 1-2
3. Katica Babić – 2
4. Ana Marević – 2
5. Inga Raič – 2
6. Rafaela Franić - 4
7. Lea Dropulić – 1-2
8. Adriana Vračević – 3
9. Dajana Šiljeg – 3
10. Marija Bevanda – 1-2
11. Ivona Kordić – 3
12. Ljubica Kurbaša – 4
13. Ana Marušić – 2
14. Toni Jažo – 4
15. Jerko Aračić – 3
16. Ivana Kalaš – 4

Studijske grupe