Rezultati ispita - Socijalna psihologija

Rezultati III roka – Socijalna psihologija (SR)

Ispit, koji je održan 04.09.2019., položili su:

1. 7635  (3)
2. 7607  (3)
3. 7228  (3)

N.B. O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.
 

Studijske grupe