Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (22.6.2020.)

Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

Prezime Ime
Peša Josip
Ćorić Ivana
Jazvo Nikolina
Kulaš Danijel
Ivanković Andrijana
Periša Jelena
Penga Tea
Ajduk Paula
Jurković Matea
Rastočić Katarina
Atalić Otilija
Vukosav Ružica
Cvitković Barbara
Runac Ivana

Obavijest o praktičnom dijelu ispita bit će naknadno oglašena.

Studijske grupe