Rezultati predroka iz Engleskog jezika (4.6.2014.)

REZULTATI PREDROKA IZ ENGLESKOG JEZIKA (4.6.2014.)
POLOŽILI SU:
1. JOSIPA DŽIDIĆ – 2
2. TINA ODAK – 2
3. NADA MILAS – 3
4. ANITA FRANJIČEVIĆ – 3
5. MARINA VRANJEŠ – 3
6. MARTINA ZOVKO – 3
7. IVA IVANKOVIĆ – 2
8. DAJANA MAJSTOROVIĆ – 2
9. HANA PRIPUZ – 2
10. IVANA PRIPUZ – 2
11. MARA NOVAK – 3
12. MATEA JERKOVIĆ – 4
13. PETRA MIŠKOVIĆ – 3
14. ANA BOKŠIĆ – 4
15. BARBARA BATARILO – 2
16. DIJANA ČERKEZ – 4
17. MATEJ SLIŠKOVIĆ – 2
18. KARLA RADOVANOVIĆ – 2
19. ANA MARKOTIĆ – 2
20. EMANUELA VIDAČAK – 2
21. IVANA MRŠIĆ – 2
22. MATEA BRAJKOVIĆ – 3
23. IVA ŽUTAC – 2
24. MATEA DŽEBA – 3
25. ELINOR JOVANOVIĆ – 2
26. TAMARA KREŠIĆ – 4
27. VIŠNJA NOVAKOVIĆ – 2
28. JOZEFINA VUKADIN – 3
29. IVANA RADOŠ – 3
30. MILKA VRDOLJAK – 2
31. MARIJANA ŠIMIĆ – 4
32. ANA KATIČIĆ – 3
33. MILA JURČEVIĆ – 4
34. MARA MIŠKOVIĆ – 3
35. ARIANA KRNDELJ – 3
36. LJILJANA ZRNO – 3
37. MATEJA PERIĆ 4
38. JOSIPA BEŠLIĆ – 2
39. MARTINA BARBARIĆ – 2
40. MARIJA MUSA – 4
41. BLANKA RELOTA - 2
UPIS OCJENA JE NAKON PRVOG ISPITNOG ROKA U LIPNJU.
DOC.DR.SC. IVONA ŠETKA ČILIĆ

Studijske grupe