Rezultati predroka iz kolegija Socijalni rad u psihijatriji (6.6.2014.)

Sveučilište u Mostaru
Filozofski fakultet
Odsjek: Socijalni rad
Diplomski studij

Mostar, 6.lipnja, 2014.

Predmet: Socijalni rad u psihijatriji

Dana 6.lipnja 2014.g. održan je „predrok“ za 25 studenata koji su bili aktivni na nastavi i uradili seminarske radove. Na ispit je izašlo 25 studenata, a položili su sljedeći:

1. Kristina Kvesić: izvrstan (5)
2. Ana Marija Prce: izvrstan (5)
3. Anita Krešić: izvrstan (5)
4. Valerija Nižić:  izvrstan (5)
5. Marina Bulić:  izvrstan (5)
6. Danijela Marijanović: izvrstan (5)
7. Ivan Bandić: izvrstan (5)
8. Kristina Čalkušić:  izvrstan (5)
9. Anđelka Oreč: izvrstan (5)
10. Marijana Perutina: vrlodobar (4)
11. Josipa Crnogorac: vrlodobar (4)
12. Vanja Đikanović: vrlodobar (4)
13. Nikolina Petrović: vrlodobar (4)
14. Antonija Lončar: vrlodobar (4)
15. Nataša Medić: vrlodobar (4)
16. Bojka Odak: dobar (3)
17. Marija Zovko: dobar (3)
18. Marinela Vukadin: dobar (3)
19. Dražana Vidačak: dobar (3)
20. Ana Bagarić: dobar (3)

Studenti su dužni prijaviti ispit za prvi ispitni rok i doći na upis ocjene taj dan poslije pismenog ispita. (Sa sobom ponijeti isprintanu ovu obavijest)

Prof.dr.sc. Dragan Babić

Studijske grupe