Rezultati trećeg ispitnog ispita iz kolegija Kvalitativne metode istraživanja u socijalnom radu i Kvantitativne metode istraživanja u socijalnom radu

Kvalitativne metode istraživanja u socijalnom radu
III. ispitni rok (02.09.2014.godine)

Prezime i ime Postotak Ocjena
 
1. Filipović Danijela 70 dobar (3)
2. Palameta Ana 60 dovoljan (2)

 

Kvantitativne metode istraživanja u socijalnom radu
III. ispitni rok (02.09.2014.godine)

Prezime i ime Postotak Ocjena
 
1. Čondrić Ante 83,33 vrlo dobar (4)
2. Prce Ana Marija* 98,33 izvrstan (5)
3. Vukadin Marinela 83,33 vrlo dobar (4)
4. Filipović Danijela 75 dobar (3)
5. Ćutuk Željana 75 dobar (3)
6. Šunjić Tea 75 dobar (3)
7. Marković Mirela 75 dobar (3)
8. Dalmatin Ines 66,66 dovoljan (2)
9. Šakić Jelena 66,66 dovoljan (2)
10. Soldo Dajana 66,66 dovoljan (2)
11. Mihaljević Anamaria 66,66 dovoljan (2)
12. Stojić Ana 16,66 nedovoljan (1)

* na ocjenu postignutu pismenim djelom ispita pridodano još 20% radi uspješno urađenog zadatka na vježbama.
Napomena: postotak može biti pridodan samo studentima koji su ostvarili minimalan broj bodova za prolazak (min 55%)
 

Studijske grupe