Siromaštvo i socijalna pomoć - rezultati ispita

 

SIROMAŠTVO I SOCIJALNA POMOĆ

 

Rezultati pismenog ispita (07.04.2014.)

R. br.

Prezime i ime

Broj bodova

Ocjena

 

 

 

 

1

Ademi Arbnora

4

1

2

Boras Martina

1

1

3

Čuljak Mirela

5

1

4

Ćutuk Željana

5

1

5

Gakić Stoja

7

1

6

Galić Anita

11

2

7

Galić Marija

5

1

8

Ilić Josipa

1

1

9

Jakovljević Mirela

4

1

10

Koprčina Martina

3

1

11

Kordić Ivana

6

1

12

Kovčo Marinela

9

1

13

Kvesić Antonela

12

2

14

Maloča Katica

11

2

15

Marić Antonija

6

1

16

Marić Mia

2

1

17

Martinčić Josipa

11

2

18

Naletilić Josip

1

1

19

Pervan Mirela

0

1

20

Pezo Katarina

5

1

21

Prusina Marija

1

1

22

Rogić Ivana

3

1

23

Vukadin Marinela

9

1

 

 

                                                                                  Prof. dr. sc. Zoran Šućur

 

 

Studijske grupe