Socijalna gerontologija - rezultati

Ispit je položio Angelo KOlak.

 

Ocjena je u ISS-u.

 

Uvid u test je 24.2.2020. u 8 sati.

Studijske grupe