Socijalna gerontologija - rezultati ispita

Ispit je položila Martina Radonić.

Uvid u test i upis ocjene je 17.9.2019. u 14 sati.

Studijske grupe