Socijalna i kulturna antropologija - rezultati ispita (1. 9.)


Rezultati ispita iz kolegija Socijalna i kulturna antropologija, održanog 1. rujna 2014.

Azinović, Goran         2

Džeko, Kristina          3

Džidić, Željko            3

Marković, Mirela        2

Maloča, Katica           4

Usmeni će se ispit održati u srijedu, 10. rujna, u 10 sati, kabinet br. 53.

Studijske grupe