Socijalna medicina - rezultati ispita

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Socijalna medicina.

Položili (broj indeksa):

4770

3304

3504

4414

4425

4765

4766

4392

4767

 

Usmeni ispit će se održati u četvrtak 12.6., s početkom u 14:00 sati. Svi studenti koji žele mogu u navedenom terminu izvršiti uvid u pismeni rad.

Studijske grupe