Socijalna medicina - rezultati ispita


Socijalna medicina

 

Pismeni dio ispita su položili:

 

1.     Ivana Kalaš

2.     Tomislav Vidović

3.     Ivka Vukša

4.     Matija Obradović

5.     Ana Medak

6.     Marina Mišura

7.     Marija Jozić

8.     Mirjana Knežić

9.     Krunoslav Džalto

10.                        Beatta Zovko

11.                        Leo Bošković

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 4. rujna 2014. u 13:00 h.

Svi studenti imaju pravo provjeriti svoj pismeni rad.

Studijske grupe