Socijalna psihologija - rezultati ispita (26.06.2019)

Rezultati iz kolegija Socijalna psihologija (SR)
(12.06.2019)
Ispit su  položili:

1. 7626 (4)
2. 8613 (2)
3. 7962 (2)

N.B. Indekse donijeti na upis 2.7. u 13.00 sati kabinet 59.

Studijske grupe