Socijalni nauk religijskih zajednica - rezultati ispita (9. 6. 2014.)

Rezultati ispita iz kolegija Socijalni nauk religijskih zajednica, održanog 9. lipnja 2014.

Položili su:

Crnčević, Magdalena             3

Ćorić, Marija-Goretti             3

Dolić, Marina                         3

Dominiković, Ana                  3

Jažo, Toni                               3

Jurišić, Ante                           2

Kaleb, Ivan                            2

Knežić, Mirjana                      3

Obradović, Matija                  3

Pulić, Marina                          3

 

Na usmeni se ispit pozivaju sljedeći studenti:

Bošnjak, Katarina

Ćemeraš, Vivijen

Ćorić, Martin

Ivković, Mila

Lovrić, Ivona 

Markotić, Mila           

Nikolac, Nikolina

Šiljeg, Dajana

Taljanović, Donatella

Vukša, Ivka

Usmeni će se ispit održati u petak, 13. lipnja, u 9 sati, kabinet 53.

Studijske grupe