Teorijske osnove socijalnog rada - rezultati 10.9.2019.

Ispit iz kolegija Teorijske osnove socijalnog rada su položili:

Bilandžić Doris

Lovrić Vedrana

Modrić Katarina

Nikolić Anita

Prskalo Ines

 

Studijske grupe