Teorijske osnove socijalnog rada - rezultati (2.7.2019.)

Ispit iz kolegija Teorijske osnove socijalnog rada su položili:

Jurilj Ina
Šimić Sanja
Zovko Željana
 

Studijske grupe