Teorijske osnove socijalnog rada - rezultati ispita (19.2.2019.)

Ispit iz Teorijskih osnova socijalnog rada položila je:

Brigić Andrea 

Uvid u test moguće dobiti u utorak 26.2. 2019. u 11:00h.

Studijske grupe