Teorijske osnove socijalnog rada - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Teorijske osnove socijalnog rada položili su:

Ajduk, Paula

Atalić, Otilija

Periša, Jelena

Vukanović, Ivana

Studijske grupe