Odgoj osobnosti- rezultati predroka

Ispit iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 4. lipnja, položili su:

Mateljak Mia – dobar (3)
Džalto Krunoslav – dobar (3)
Lovrić Martina – dobar (3)
Mršić Danijela – dobar (3)
Primorac Anđela – dobar (3)
Marušić Ana – dovoljan (2)
Marijanović Ana-Marija – dovoljan (2)
Pandža Goran – dovoljan (2)

 

O terminu upisa ocjena studenti će biti naknadno obaviješteni
 

Studijske grupe