Francuski jezik 2- rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Francuski jezik 2  položili su:

 

1.       Petra Krezo

2.      Tereza Šušnjara

 

Usmeni ispit će se održati u utorak 12. lipnja 2018. u 17h30, učionica naknadno. Usmenom ispitu dužni su pristupiti svi kandidati koji su položili pismeni ispit. Kandidati koji nisu položili pismeni ispit mogu u navedenom terminu dobiti uvid u rad.

 
 

Studijske grupe