Hrvatski jezik/Retorika - rezultati ispita

      Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik i Retorika, koji je održan 11. VI. 018. položili su i mogu pristupiti upisu ocjene i usmenom ispitu:

 1. 7885
 2. 7883
 3. 7898
 4. 7874
 5. 7938
 6. 7876
 7. 7859
 8. 8160
 9. 7871
 10. 7866
 11. 7878
 12. 7944
 13. 7873
 14. 6289 ili 6280

Pismeni iz Retorike položili su:

 1. 7941
 2. 7600
 3. 7918
 4.  

Upis ocjena i usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 21.VI.2018. u 12 sati na FPMOZ-u, kab. 316.

 

 

Studijske grupe